Books and refereed journal articles in English

HIGHLIGHTED
About moral, political and societal dimensions of moral injury with extensive case studies of Bosnia and Afghanistan veterans. Published with Routledge. This book was awarded the Van Helsdingen prize for best work on the borderline of psychiatry and philosophy. (Click here.)


About moral, political and societal dimensions of moral injury with extensive case studies of Bosnia and Afghanistan veterans. Several chapters appeared as shorter article versions in 2018 & 2019, see below. This book was awarded the Van Helsdingen prize for best work on the borderline of psychiatry and philosophy.
Molendijk, T. (2021). Moral Injury and Soldiers in Conflict: Political Practices and Public Perceptions. London: Routledge. LINK.

About counterproductive effects of the current popularity of the concept of moral injury
Molendijk, T. 2021. Warnings against Romanticising Moral Injury. The British Journal of Psychiatry: 1-3. doi:10.1192/bjp.2021.114. LINK

About military resilience programs and the potential harmful effects of an overfocus on positive psychology
Van Baarle, E. & Molendijk, T. 2021. Resilience as the Road to Mental Readiness? Reflections from an Ethics-of-care Perspective. Journal of Military Ethics. doi:10.1080/15027570.2021.1973721. LINK

About the role of organizational ambiguities in moral injury
Kalkman, J. & Molendijk, T. 2021. The Role of Strategic Ambiguity in Moral Injury: A Case Study of Dutch Border Guards Facing Moral Challenges. Journal of Management Inquiry, 30(2): 221–234. LINK

About the role of political decision-making and narratives surrounding military interventions in moral injury
Molendijk, T. 2019. The Role of Political Practices in Moral Injury: A Study of Afghanistan Veterans. Political Psychology, 40(2): 261-275. LINK 1 (to publication) | LINK 2 (to pre-print pdf)

About the role of societal perceptions of soldiers and public debates surrounding military interventions in moral injury
Molendijk, T. 2018. Moral Injury in Relation to Public Debates: The Role of Societal Misrecognition in Moral Conflict-Colored Trauma among Soldiers. Social Science & Medicine, 211: 314-320. LINK 1 (to publication) | LINK 2 (to pre-print pdf)

About ‘the moral’ in moral injury at the personal level, and the manifestation of morality’s complexity in moral injury
Molendijk, T. 2018. Toward an Interdisciplinary Conceptualization of Moral Injury: From Unequivocal Guilt and Anger to Moral Conflict and Disorientation. New Ideas in Psychology, 51: 1-8. LINK 1 (to publication) | LINK 2 (to pre-print pdf)

Preliminary analysis of conceptualizations of moral dimensions of moral injury
Molendijk, T., Kramer, E.H. & Verweij, D.E.M. 2018. Moral Aspects of ‘Moral Injury’: Analyzing Conceptualizations on the Role of Morality in Military Trauma. Journal of Military Ethics. 17(1):36-53. LINK 1 (to publication) | LINK 2 (to pre-print pdf)

About how soldiers receive double-bind messages in the military about violence and trauma
Molendijk, T., Kramer, E.H. & Verweij, D.E.M. 2016. Conflicting Notions on Violence and PTSD in the Military: Institutional and Personal Narratives of Combat-Related Illness. Culture, Medicine and Psychiatry, 40(3): 338-360. LINK 1 (to publication) | LINK 2 (to pre-print pdf)

Peer-reviewed artikelen en hoofdstukken in het Nederlands

UITGELICHT
Toegankelijk artikel over morele, politieke en maatschappelijke dimensies van morele verwonding incl. praktische aanbevelingen (klik hier)


Toegankelijk artikel over morele, politieke en maatschappelijke dimensies van morele verwonding incl. praktische aanbevelingen
Molendijk, T. 2020. Moral injury: De psychische impact van moreel-kritische situaties tijdens en na uitzendingen. [Moral Injury: The Psychological Impact of Morally Critical Situations During and After Deployments.] Militaire Spectator, 189(11): 554-567. LINK (to online publication) | LINK (to pdf)

Over Nederlands beleid en de rol van de krijgsmacht tegen desinformatie
van den Herik, B., Molendijk, T. and Bouwmeester, H., 2020. Zeg me dat het niet waar is…? Nederlands beleid en de rol van de krijgsmacht tegen desinformatie. [Tell Me It’s Not True…? Dutch Policy and the Role of the Armed Forces against Disinformation.] Militaire Spectator, 189(9): 418-429. LINK (to online publication) | LINK (to pdf)

Toegankelijk hoofdstuk over morele, politieke en maatschappelijke dimensies van morele verwonding incl. praktische aanbevelingen
Molendijk, T., 2020. Morele verwonding: De psychische impact van moreel-kritische situaties [Moral Injury: The Psychological Impact of Morally Critical Situations.] In: D.E.M. Verweij, ed. Ethiek en de militaire praktijk. Amsterdam: Boom, 89-108. LINK (to book)

Over morele verwonding en de Just War Tradition
Verweij, D.E.M. and Molendijk, T., 2019. Voorkomen is beter dan genezen: Moral injury vanuit macro- en micro-perspectief [Prevention is Better than Cure. Moral Injury from a Micro and Macro Perspective.] In: M. van der Giessen, P.H. Kamphuis, E.R. Muller, U. Rosenthal, G. Valk, and E. Vermetten, eds. Veteranen: Veteranen en veteranenbeleid in Nederland. Deventer: Wolters Kluwer, 165–184. LINK (to book)

Over maatschappelijke miskenning/erkenning en morele verwonding
Molendijk, T. 2018. Moral injury en erkenning: Eenduidige verhalen over oorlog tegenover tegenstrijdige uitzendervaringen. [Moral injury and Recognition: Unequivocal Narratives about War versus Contradictory Deployment Experiences.] In: D. Muller and E. Kamp (Eds.) Moral injury: Verborgen littekens van het innerlijke strijdveld. Delft: Eburon. 89-101. LINK (to pre-print pdf)

Over oude en nieuwe rituelen voor morele verwonding
Molendijk, T. 2017. Oude en nieuwe rituelen voor moral injury [Ancient and New Rituals for Moral Injury]. Religie & Samenleving, 12(2/3): 221–229. LINK (to pre-print pdf)

Over ontwikkelingen in forensisch psychiatrische rapportages
Ter Harmsel, J.F., Molendijk, T., Van El, C., M’Charek, A., Kempes, M., Rinne, T. & Pieters, T. 2016. Rapportages pro Justitia van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie in retrospectief. [Reports Pro Justitia of the Netherlands Institute for Forensic Psychiatry and Psychology in Retrospective.] Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(1): 20-29. LINK (to online publication)

Bewerking van masterscriptie, over (ontbrekend) nationalisme en geweld onder Nederlandse militairen
Molendijk, T. 2012. Voor het Vaderland? Collectieve identiteiten en geweld onder Nederlandse gevechtsmilitairen. [For the Homeland? Collective Identities and Violence among Dutch Combat Soldiers.] Sociologie, 8(3): 297-317.

Bewerking van masterscriptie, over groepscohesie, (zelf)dehumanisering en geweld onder Nederlandse militairen
Molendijk, T. 2012. Groepscohesie en geweld. Hoe militairen onderscheid maken tussen combattant en non-combattant. [Group Cohesion and Violence: How Combat Soldiers Draw Lines between Combatants and Non-Combatants.] Militaire Spectator, 181(12): 561-571.

Publications in professional or popular media

Molendijk, T. 2021, March 29. Wederopbouwmissie gaat niet zonder gevechten. [Reconstruction Mission is Not Possible Without Fighting.] Trouw [Newspaper]. LINK

Molendijk, T. 2019. ‘Ben ik een slecht mens?’ [‘Am I a bad person?’] Checkpoint [National veterans magazine], 20(5): 15. LINK (to pdf)

Molendijk, T. 2019. Buiten de behandelkamer. [Outside the Therapist’s Office.] Impact Magazine [Professional journal about trauma], 2019(1): 18-20. LINK (to pdf)

Molendijk, T. 2018. Nawoord. In: F. Kurstjens and A. Staaks, Mijn groene pak: Een boek over moral injury [Semi-biographic novel about a Dutch veteran’s deployment experiences and related mental health problems]. Eindhoven: Lecturis. ISBN: 9789462263000. LINK (to book)

Molendijk, T. 2018, May 7. Oorlogswonden zijn van ons allemaal. [War Injuries Are of Us All.] Nederlands Dagblad [Newspaper]. LINK

Molendijk, T. 2018, May 5. De morele verwondingen van Nederlandse militairen. [The Moral Injuries of Dutch soldiers.] De Volkskrant [Newspaper]. LINK

Molendijk, T. 2018. Lopend onderzoek: Moral injury, politieke praktijken en publieke debatten. [Ongoing Research: Moral Injury, Political Practices and Public Debates.] Tijdschrift Geestelijke Verzorging [Journal for chaplains and moral counselors], 21(89): 51.

Molendijk, T. 2018. Twee persoonlijke verhalen over moral injury. [Two Personal Stories of Moral Injury.] In: D. Muller and E. Kamp (Eds.) Moral injury: Verborgen littekens van het innerlijke strijdveld. Delft: Eburon. 19-30.

Molendijk, T. 2017. Onderzoek naar trauma: Wie ben ik om hierover te schrijven? [Studying Trauma: Who Am I to Write about It?.] Antropologen.nl [Website of the Dutch Anthropological Association]. LINK

Brinkgreve, C. & Molendijk, T. 2016. Moral injury: van ziekte naar schuldgevoel [Moral Injury: From Illness to Guilt Feelings.] De Groene Amsterdammer [News magazine], (140)3: 40-43. LINK

Molendijk, T. 2012. Idealen en patriottisme onder infanteriesoldaten en -korporaals: Onderzoek en aanbevelingen inzake de opleiding en het opwerktraject. [Ideals and Patriotism among Infantry Soldiers and Corporals: Research and Recommendations on Trainings and Mission Preparation.] Carré [Military professional journal], 35(4): 8-12.

Media appearances – radio, podcasts & tv

Interviewed in talkshow setting at LZV contactdag 2020. LINK

2021, May 27. Interviewed in VRT Radio 1 De Wereld Vandaag [radio news program] about PTSD, violence, aftercare and training. Radio 1 De Wereld Vandaag, 17:10. LINK

2021. Interviewed by Puck de Boer for: ‘#8 Tine Molendijk’. Standplaats Wereld [Podcast for and by anthropologists]. LINK

2020, November 19. Interview in NOS Radio 1 Journaal [radio news program] about War crimes by Australian special forces. NOS Radio 1 Journaal. LINK

2020. Interviewed by Daniël Schut for: Het ongemak van oorlog en de Nederlandse militaire identiteit [The Discomfort of War and the Dutch Military Identity], together with Christ Klep. Appèl [Podcast]. LINK

2020, June 10. Invited presenter of webinar Morele stress en moreel trauma bij zorgpersoneel in de coronacrisis, together with clinical psychologist J.J. ter Heide. [Webinar] Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). LINK

2020. Interviewed by Ben Hendriksen for: In gesprek met Tine Molendijk. [In discussion with Tine Molendijk.] Veteranenradio [Podcast]. LINK

2019. Interviewed by Marije Hess Schuurman for: Moreel verwond. [Morally Injured.] [Radio documentary.] Radio Doc, Radio 1. Amsterdam: Radiomakers Desmet. LINK

Media appearances – interviews in newspapers & magazines

HIGHLIGHTED
NRC interview over promotieonderzoek naar moral injury en de rol van politieke besluitvorming en maatschappelijke percepties hierin (klik hier)

HIGHLIGHTED
Trouw interview over NWO-onderzoek naar moral injury en ‘rituelen’, inclusief persoonlijk verhaal veteraan (klik hier)


2021, October 5. Interviewed by Judith Harmsen for: ‘Morele verwonding’. [Moral Injury. Trouw [Newspaper]. ] LINK (to online publication)

2021, September 6. Interviewed by Thibaut Renson for: ‘Vele Afghanistanveteranen kampenmet een trauma, maar weinigen zoeken hulp’. [‘Many Afghanistan Veterans Suffer from Trauma, But Few Seek Help’.] Nieuwsblad [Newspaper]. LINK (to online publication)

2021, August 22. Interviewed by Willem Feenstra for: ‘Alles lijkt voor niets geweest’. [‘Everything Seems to Have Been in Vain.] Volkskrant [Newspaper]. LINK (to online publication)

2021, August 19. Interviewed by Frederiek Weeda & Karel Berkhout for: ‘Afghanistanveteraan: “Diep in mijn hart denk ik: was nog twintig jaar gebleven”’. [‘Afghanistan veteran: “Deep in My Heart I Think: We Should Have Stayed Another Twenty Years’.] NRC [Newspaper]. LINK (to online publication)

2020. Interviewed by Floor Boon & Karel Berkhout in: ‘Drempel om te schieten was voor Nederlandse militairen in Uruzgan laag’. [‘Treshold to Fire was Low for Dutch Soldiers in Uruzgan’.] NRC [Newspaper]. LINK (to online publication)

2020. Interviewed by Bart Funnekotter in: Hoe een soldaat een moordenaar wordt. [How a Soldier Becomes a Murderer.] NRC [Newspaper]. LINK (to online publication)

2020. Interviewed by Edo Beerda for: Morele verwonding: voorkomen is beter dan genezen. [Moral Injury: Prevention is Better than Cure.] NWO.

2020, November 19. Interview on NOS news website about War crimes by Australian special forces. www.nos.nl. LINK (to online publication)

2020. Interviewed by Kirsten Donders-Lindeboom for: Schuld, schaamte, boosheid, verraad. [Guilt, Shame, Anger, Betrayal.] Vandaag [Magazine], 5(3): 28-29.

2020, April 23. Parliamentary questions posed about PhD research on moral injury to Minister of Justice and Safety. Kamervragen 2020, nr. 28827742882774 . LINK

2020. Interviewed for Vaak morele verwonding bij uitgezonden militairen. [Often Moral Injury in Deployed Soldiers.] NedKAD [Centre of Excellence for Anxiety, Compulsion, Trauma and Depression]. LINK

2020. Interviewed by Suzanne de Winter in: Het Gesprek: met Tine Molendijk. [The Conversation: With Tine Molendijk.] Algemeen Dagblad [Newspaper]. LINK (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2020. Interviewed by Willem Feenstra in: Onderzoeker: we moeten meer begrip hebben voor ‘morele verwondingen’ bij ex-militairen. [Researcher: We Need to Recognize ‘Moral Injuries’ in Ex-Soldiers.] De Volkskrant [Newspaper]. LINK (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2020. Interviewed by Karel Berkhout in: Schuldgevoel en boosheid blijven militair kwellen. [Guilt and Anger Keep Tormenting Soldier.] NRC [Newspaper]. LINK (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2019. Interviewed by Mathijs Noij in: Tine Molendijk en morele verwonding. [Tine Molendijk and moral injury] Voxweb. LINK (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2019. ‘Nut van een missie? Wat een burgervraag’ [‘Point of a mission? Such a civvy question’] Checkpoint [National veterans magazine], 20(8).

2018. Interviewed by Anne Dirks in: ‘En, nog iemand doodgeschoten?’ De morele wonden van veteranen. [‘And, have you killed anyone?’ The Moral Injuries of Veterans.] Vrij Nederland [News magazine]. LINK 1 (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2018. Interviewed by Kim Noach in: ‘Fotograferen was mijn dagboek’. [‘Photography Was My Diary’]. De Limburger [Newspaper].

2017. Interviewed by Henri Lansink in: Moral Injury: Op zoek naar een nieuwe ‘gedeelde taal’. [Moral Injury: In Search of a New ‘Shared Language’.] Trivizier [Journal of the Dutch Military Trade Union], 1/2: 20-23. LINK (to pdf)