Home

TINE MOLENDIJK, CULTURAL ANTHROPOLOGIST Dr. Tine Molendijk is an interdisciplinary-minded anthropologist, combining philosophy, psychology, anthropology and political sciences. Her areas of specialization encompass violence, political practices surrounding military intervention, societal perspectives on the armed forces, military culture, morality in war, PTSD and moral injury.

Her research focuses on the human and humane dimensions of phenomena, exploring how the good intentions, dark sides and “messiness” of humans can manifest in resourcefulness, mistakes, destructive violence, resilient humor, anger and reconciliation. With an interdisciplinary mindset, she consistently places these ethical and psychosocial inquiries within their broader sociopolitical contexts.

Her award-winning book Moral Injury and Soldiers in Conflict: Political Practices and Public Perceptions is available with Routledge.


TINE MOLENDIJK, CULTUREEL ANTROPOLOOG Dr. Tine Molendijk is een interdisciplinair georiënteerde antropoloog – die filosofie, psychologie, antropologie en politicologie combineert – gespecialiseerd in de thema’s geweld, politieke praktijken en maatschappelijke percepties rondom de krijgsmacht, militaire cultuur, ethiek, post-traumatische stressstoornis en morele verwonding.

Ze bestudeert de mens en menselijkheid in alle verschijnselen, waaronder de manieren waarop de goede bedoelingen, duistere kanten en ‘rommeligheid’ van mensen zich kunnen manifesteren in vindingrijkheid, fouten, vernietigend geweld, veerkrachtige humor, woede en verzoening. Als interdisciplinair georiënteerde antropoloog onderzoekt ze dit soort ethische en psychosociale kwesties in hun bredere sociopolitieke context.

Haar bekroonde boek Moral Injury and Soldiers in Conflict: Political Practices and Public Perceptions is verkrijgbaar bij Routledge.