Media appearances – interviews in newspapers & magazines

HIGHLIGHTED
NRC interview over promotieonderzoek naar moral injury en de rol van politieke besluitvorming en maatschappelijke percepties hierin (klik hier)

HIGHLIGHTED
Trouw interview over NWO-onderzoek naar moral injury en ‘rituelen’, inclusief persoonlijk verhaal veteraan (klik hier)


2021, October 5. Interviewed by Judith Harmsen for: ‘Morele verwonding’. [Moral Injury. Trouw [Newspaper]. ] LINK (to online publication)

2021, September 6. Interviewed by Thibaut Renson for: ‘Vele Afghanistanveteranen kampenmet een trauma, maar weinigen zoeken hulp’. [‘Many Afghanistan Veterans Suffer from Trauma, But Few Seek Help’.] Nieuwsblad [Newspaper]. LINK (to online publication)

2021, August 22. Interviewed by Willem Feenstra for: ‘Alles lijkt voor niets geweest’. [‘Everything Seems to Have Been in Vain.] Volkskrant [Newspaper]. LINK (to online publication)

2021, August 19. Interviewed by Frederiek Weeda & Karel Berkhout for: ‘Afghanistanveteraan: “Diep in mijn hart denk ik: was nog twintig jaar gebleven”’. [‘Afghanistan veteran: “Deep in My Heart I Think: We Should Have Stayed Another Twenty Years’.] NRC [Newspaper]. LINK (to online publication)

2020. Interviewed by Floor Boon & Karel Berkhout in: ‘Drempel om te schieten was voor Nederlandse militairen in Uruzgan laag’. [‘Treshold to Fire was Low for Dutch Soldiers in Uruzgan’.] NRC [Newspaper]. LINK (to online publication)

2020. Interviewed by Bart Funnekotter in: Hoe een soldaat een moordenaar wordt. [How a Soldier Becomes a Murderer.] NRC [Newspaper]. LINK (to online publication)

2020. Interviewed by Edo Beerda for: Morele verwonding: voorkomen is beter dan genezen. [Moral Injury: Prevention is Better than Cure.] NWO.

2020, November 19. Interview on NOS news website about War crimes by Australian special forces. www.nos.nl. LINK (to online publication)

2020. Interviewed by Kirsten Donders-Lindeboom for: Schuld, schaamte, boosheid, verraad. [Guilt, Shame, Anger, Betrayal.] Vandaag [Magazine], 5(3): 28-29.

2020, April 23. Parliamentary questions posed about PhD research on moral injury to Minister of Justice and Safety. Kamervragen 2020, nr. 28827742882774 . LINK

2020. Interviewed for Vaak morele verwonding bij uitgezonden militairen. [Often Moral Injury in Deployed Soldiers.] NedKAD [Centre of Excellence for Anxiety, Compulsion, Trauma and Depression]. LINK

2020. Interviewed by Suzanne de Winter in: Het Gesprek: met Tine Molendijk. [The Conversation: With Tine Molendijk.] Algemeen Dagblad [Newspaper]. LINK (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2020. Interviewed by Willem Feenstra in: Onderzoeker: we moeten meer begrip hebben voor ‘morele verwondingen’ bij ex-militairen. [Researcher: We Need to Recognize ‘Moral Injuries’ in Ex-Soldiers.] De Volkskrant [Newspaper]. LINK (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2020. Interviewed by Karel Berkhout in: Schuldgevoel en boosheid blijven militair kwellen. [Guilt and Anger Keep Tormenting Soldier.] NRC [Newspaper]. LINK (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2019. Interviewed by Mathijs Noij in: Tine Molendijk en morele verwonding. [Tine Molendijk and moral injury] Voxweb. LINK (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2019. ‘Nut van een missie? Wat een burgervraag’ [‘Point of a mission? Such a civvy question’] Checkpoint [National veterans magazine], 20(8).

2018. Interviewed by Anne Dirks in: ‘En, nog iemand doodgeschoten?’ De morele wonden van veteranen. [‘And, have you killed anyone?’ The Moral Injuries of Veterans.] Vrij Nederland [News magazine]. LINK 1 (to online publication) | LINK 2 (to pdf)

2018. Interviewed by Kim Noach in: ‘Fotograferen was mijn dagboek’. [‘Photography Was My Diary’]. De Limburger [Newspaper].

2017. Interviewed by Henri Lansink in: Moral Injury: Op zoek naar een nieuwe ‘gedeelde taal’. [Moral Injury: In Search of a New ‘Shared Language’.] Trivizier [Journal of the Dutch Military Trade Union], 1/2: 20-23. LINK (to pdf)