Peer-reviewed artikelen en hoofdstukken in het Nederlands


UITGELICHT
Toegankelijk artikel over morele, politieke en maatschappelijke dimensies van morele verwonding incl. praktische aanbevelingen. Klik hier.


ALL

Toegankelijk artikel over militaire bedrijfswetenschappen en het Research Centre Military Management Studies (waarvan ik voorzitter ben)
Molendijk, T. Bertrand, R.M.M. 2023. Mensen, materieel en financiën bij Defensie. [Humans, material and finances in the military.] Militaire Spectator,192(6): 296-306.

Toegankelijk artikel over morele en maatschappelijke aspecten van psychische aandoeningen
Molendijk, T. 2023. Morele en maatschappelijke aspecten van psychische aandoeningen. Overwegingen door de lens van ‘moral injury’. Participatie & Herstel, 2: 50-59.

Toegankelijk artikel over de begrippen ‘PTSS’ en ‘moral injury’ als verhalen in een notendop
Molendijk, T. 2022. Morele verwondingen: Naar een interdisciplinaire benadering van psychische problematiek onder militairen. [Moral Injuries: Toward an Interdisciplinary Approach of Psychological Problems in Soldiers.] In: W. Kusters, ed. Impressies uit het Grensgebied van Psychiatrie en Filosofie. Reeuwijk: Stichting Psychiatrie en Filosofie, 37-53. LINK (to online publication)

Toegankelijk artikel over morele, politieke en maatschappelijke dimensies van morele verwonding incl. praktische aanbevelingen
Molendijk, T. 2020. Moral injury: De psychische impact van moreel-kritische situaties tijdens en na uitzendingen. [Moral Injury: The Psychological Impact of Morally Critical Situations During and After Deployments.] Militaire Spectator, 189(11): 554-567. LINK (to online publication) | LINK (to pdf)

Over Nederlands beleid en de rol van de krijgsmacht tegen desinformatie
van den Herik, B., Molendijk, T. and Bouwmeester, H., 2020. Zeg me dat het niet waar is…? Nederlands beleid en de rol van de krijgsmacht tegen desinformatie. [Tell Me It’s Not True…? Dutch Policy and the Role of the Armed Forces against Disinformation.] Militaire Spectator, 189(9): 418-429. LINK (to online publication) | LINK (to pdf)

Toegankelijk hoofdstuk over morele, politieke en maatschappelijke dimensies van morele verwonding incl. praktische aanbevelingen
Molendijk, T., 2020. Morele verwonding: De psychische impact van moreel-kritische situaties [Moral Injury: The Psychological Impact of Morally Critical Situations.] In: D.E.M. Verweij, ed. Ethiek en de militaire praktijk. Amsterdam: Boom, 89-108. LINK (to book)

Over morele verwonding en de Just War Tradition
Verweij, D.E.M. and Molendijk, T., 2019. Voorkomen is beter dan genezen: Moral injury vanuit macro- en micro-perspectief [Prevention is Better than Cure. Moral Injury from a Micro and Macro Perspective.] In: M. van der Giessen, P.H. Kamphuis, E.R. Muller, U. Rosenthal, G. Valk, and E. Vermetten, eds. Veteranen: Veteranen en veteranenbeleid in Nederland. Deventer: Wolters Kluwer, 165–184. LINK (to book)

Over maatschappelijke miskenning/erkenning en morele verwonding
Molendijk, T. 2018. Moral injury en erkenning: Eenduidige verhalen over oorlog tegenover tegenstrijdige uitzendervaringen. [Moral injury and Recognition: Unequivocal Narratives about War versus Contradictory Deployment Experiences.] In: D. Muller and E. Kamp (Eds.) Moral injury: Verborgen littekens van het innerlijke strijdveld. Delft: Eburon. 89-101. LINK (to pre-print pdf)

Over oude en nieuwe rituelen voor morele verwonding
Molendijk, T. 2017. Oude en nieuwe rituelen voor moral injury [Ancient and New Rituals for Moral Injury]. Religie & Samenleving, 12(2/3): 221–229. LINK (to pre-print pdf)

Over ontwikkelingen in forensisch psychiatrische rapportages
Ter Harmsel, J.F., Molendijk, T., Van El, C., M’Charek, A., Kempes, M., Rinne, T. & Pieters, T. 2016. Rapportages pro Justitia van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie in retrospectief. [Reports Pro Justitia of the Netherlands Institute for Forensic Psychiatry and Psychology in Retrospective.] Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(1): 20-29. LINK (to online publication)

Bewerking van masterscriptie, over (ontbrekend) nationalisme en geweld onder Nederlandse militairen
Molendijk, T. 2012. Voor het Vaderland? Collectieve identiteiten en geweld onder Nederlandse gevechtsmilitairen. [For the Homeland? Collective Identities and Violence among Dutch Combat Soldiers.] Sociologie, 8(3): 297-317.

Bewerking van masterscriptie, over groepscohesie, (zelf)dehumanisering en geweld onder Nederlandse militairen
Molendijk, T. 2012. Groepscohesie en geweld. Hoe militairen onderscheid maken tussen combattant en non-combattant. [Group Cohesion and Violence: How Combat Soldiers Draw Lines between Combatants and Non-Combatants.] Militaire Spectator, 181(12): 561-571.